Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
E-learningProgram wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej Wychowanie i profilaktykaspecjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychTerminy szkolenia: 21 maja do 30 czerwca 2018
E-learningInterwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.  Resocjalizacja i socjoterapiadyrektorzy MOW i MOS, pracownicy MOS, pracownicy MOW04-06-2018 - 05-07-2018
E-learningPodstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania... Resocjalizacja i socjoterapiapracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki05-06-2018 - 15-07-2018
E-learningProfilaktyka uzależnień behawioralnych Wychowanie i profilaktykanauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholog szkolny, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychTermin kursu: 2–29 lipca 2018 r.
WarsztatSzkolenie DELFORT: Jak osiągnę cel? Uatrakcyjnię pracę z podręcznikiem! Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół25-06-2018
07-06-2018
07-06-2018
29-05-2018
26-05-2018
23-05-2018
21-05-2018
09-05-2018
26-04-2018
26-04-2018
26-04-2018
21-04-2018
17-04-2018
16-04-2018
14-04-2018
06-04-2018
22-03-2018
19-03-2018
17-03-2018
SzkolenieDiagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem ICF a edukacja włączająca.  Diagnoza psychologiczno-pedagogicznaspecjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych05-07-2018
02-07-2018
Blended learningEksperyment – nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania... Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia), pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli03-09-2018 - 23-09-2018
01-08-2018 - 19-08-2018
Szkolenie„Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350. rocznica... Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichnauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół29-11-2018 - 02-12-2018